آرشیو برای: "بهمن 1395"

سرآغاز قصه های طلبگی

نوشته شده توسطعین. کاف 25ام بهمن, 1395
طلبه که شدیم، گمان می کردیم شاید بعد از چند سال درس خواندن و دود چراغ خوردن،ب­توانیم مبلغ این راه شویم. اما همان ابتدا، همین که رسالت طلبگی را پذیرفتیم باید به خاطر این تصمیم بزرگ به اطرافیان جواب پس می دادیم غافل از این که همین سوال و جواب­ها، اولین… بیشتر »