کلید واژه: "مهندس طلبه"

شما... خانم چادری... الوووو

نوشته شده توسطعین. کاف 28ام اسفند, 1396
به شلوار پاره پوره ی کوتاهش زل زده بودمو دونه دونه روی تمام آرزوهای دبیرستانیم خط میکشیدم. وسط هر پنج تا پلکی که میزدم از خودم میپرسیدم: “یعنی قراره چارسال دیگه, هم درس بخونی و هم عذاب بکشی؟ “. آب دهنمو قورت دادمو به طرف پنجره… بیشتر »

طلبه شدن یک مهندس

نوشته شده توسطعین. کاف 11ام اسفند, 1395
استان قم. شهر قم وقتی دبیرستانی بودم اولین و آخرین هدفم رفتن به دانشگاه بود. تمام نیروی من صرف درس خوندن برای قبول شدن در کنکور میشد. دانشگاه مساوی بود با خوشبختی. تو خانواده من تعریف از طلبه کسی بود که از همه جا رونده و مونده شده و دانشگاه قبول نشده و… بیشتر »